Om os

logo_roundNavnet Medya kommer af Medes et folk der grundlagde det æld gamle Medya rige som eksisterede fra 678 f.Kr. til 549 f.Kr. og strakte sig fra Mesopotamien til Centralasien. Diyako blev den første konge af riget efter han forenede alle medyanske stammer under et rige. Nutidens kurdere ser sig som efterkommere af de medyanske stammer.

Magasinet er født den 10. december, det er samme dag som FNs menneskerettighedsdag. Menneskerettighedstraktaten blev første gang proklameret den 10. december 1948 af FNs generalforsamling, en vigtig dato når man tager den kurdiske frihedskamp og det kurdiske folks undertrykkelse i betragtning.

MedyaMagazine.dk er et magasin/blog der har til formål at bringe de seneste trends i samfundet, samtidig med en kritisk stemme analysere og undersøger disse trends. Endvidere ønsker magasinet at fremhæve individuelle personligheder der sætter et positivt præg på samfundet. Magasinet er uafhængigt og uden tilknytning til politiske, religiøse eller kommercielle interessegrupper.

Bulletin sektionen er opdelt i to dele, Kurdistan hvilket dækker over kurdisk relaterede begivenheder i Kurdistan, og Verden som dækker kurdisk relaterede emner udenfor Kurdistan.

Blogsektionen reflekterer udelukkende forfatterens egene synspunkter og holdninger, dermed frasiger MedyaMagazine.dk alt ansvar. Dog vil magasinet være med til at sikre privatlivets fred og sørge for at alt indhold stemmer overens med demokratiske værdier.

MedyaMagazine.dk respekter de oprindelige ophavsrettighedstagere og ønsker ikke at krænke dem, alt copyright materiale vil straks blive fjernet efter henvendelse.