I am nameless/Ez bê navim

I am nameless/Ez bê navim

I am the last Emperor of the Ayyubid dynasty.

I am the shadow of greatness, the companion of resistance.

With my sword I fought tyrants and kings of the near East and the West.

But I am nameless.

I am the valiant horseman of my villages surrounded by the shield of my mountainous terrain.

I am the unyielding, the burdened warrior of my lands.

My passion has kept me on the path of freedom, though it has become tainted with obstacles.

Still, I am nameless.

I am the son of the Medes, the daughter of the noble Kurmanc.

I am ready and willing to stare death in the face.

In perpetual solitude, I am a stranger in my own home.

And for that, I am nameless.

Every step forward has earned my people suffering, my land destruction.

Though I shall remain steadfast in my resolve to become what I dream of.

Nameless I may be, without a purpose I am not.

(Kurmanci Kurdish) Ez bê navim

Ez im domînin semyanê mala Ayyubid.

Ez im sî berê girêngahî yê, hevalê berxwedanê.

Gel şurê xwe, min şerê çewsînera û keyen Rojhilate û Rojava yê kird.

Bes heta niha ez bê nav im.

Ez im siwarê mêrxasê gundê xwe, ye ku bi mixfera erdê çiya hatiye dorpêç kirin.

Ez im yê ser hişk, şervanê xakê xwe.

Ji ber agirê dilê min, ez ê mayîn li ser rî ye xwe ya azadiyê, bes ev rî ye min xwelî bi wer bî.

Her ez ê mayîm be nav.

Ez im kurê Medî, keça Kurmançê ser bilind.

Her dem bi tenê me, ez ne nas im li naf mala xwe da.

Û ji ber ve çendê ez bê nav im.

Her pêngavek ji bo peş, gelê me ne xweş di be, u xakê min ziyan di be.

Lê, dê her mînim ser doza xwe da xewnin min peş çav bi hên.

Ez im bê nav, lê ez ne bê armanc im.