Er du en særlig sensitiv person? Test dig selv her

Har du altid haft en fornemmelse af at være anderledes end andre, har du brugt meget krudt på at ville tilpasse dig andres forventninger? Har du været den pæne dreng/pige, har du haft det svært ved nye ting, under pres, har du været den der var tilskuer til andres lege eller ville være den der bestemte legen?
Føler du at du har svært ved ydre udfordringer, foretrækker du hjemmelivet, foretrækker du rutiner, god til abstrakt tænkning? Fået at vide eller selv synes du er lidt af en nørd eller blevet betragtet som genert som barn, en enspænder, god til at fordybe dig i én eller få ting?
Hvis du kan svare ja på de fleste af disse spørgsmål, så er der en god sandsynlighed for at du er en særlig sensitiv person (HSP).

HSP kort fortalt:

Begrebet HSP (’highly sensitive person’, eng. og ’særlig sensitiv person’, da) er først omtalt i 1996 af den amerikanske psykolog Elaine N. Aron, hvis teori lyder, at HSP er et medfødt træk, som berører 15 – 20 % af alle mennesker, fordelt på alle samfundslag og i alle kulturer. Den genetiske arv tilskrives som udgangspunkt en neutral betydning, og trækket opfattes da også som helt almindeligt i Arons optik, men hun nævner, at nutidens samfundsmiljø er en påvirkende faktor, der udløser de negative aspekter ved trækket.

Ulempen ved HSP er, at mennesker med det medfødte træk, oftest oplever en høj grad af stimuli, både indre og ydre, og dette udløser overstimulering, som kan medføre psykosomatiske reaktioner, der af udenforstående tolkes som stress eller depression. Deres nervesystem bearbejder dermed alle stimuli mere dybt end gennemsnittet. Derfor er de ofte kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.
Der er altså ikke kun ulemper ved at være særlig sensitiv, tværtimod kan man som særlig sensitiv glæde sig over de mange positive egenskaber, der kendetegner dette karaktertræk, som f.eks. at man oplever kunst, kultur og skønhed mere intenst. Desuden har HSP’er en naturlig evne til at være opmærksomme, forstående, samvittighedsfulde og medfølende.

Som særligt sensitiv er man også mere opmærksom på detaljer og nuancer i omgivelserne og på stemninger og følelser hos andre mennesker. Generelt er man mere intuitiv.

Behov for at leve sensitivt

Særligt sensitive mennesker (HSP) kan let føle sig overvældede, hvis de ikke lever i god balance med deres sensitivitet. De har behov for at blive tilpas stimuleret i stedet for at leve med for mange stimuli.
Den sensitive person tager flere sanseindtryk ind, og de skal fordøjes og forstås dybere, længere og mere nuanceret end hos andre, og derfor opleves indtrykkene væsentligt stærkere. Mange sensitive personer har en høj grad af empati og intuition, der gør, at de forholder sig på en særlig måde til omverdenen.

Sensitive personer er imidlertid refleksive og tankefulde, hvorfor de kan bruge forholdsvis megen tid på at gruble over fortid, nutid og fremtid. Det kan falde dem svært at handle og udtrykke deres mening, fordi de befinder sig så intenst i deres egne tanker. De indtager ofte en observerende position i fællesskabet. De kan også have en perfektionistisk adfærd, som kan medføre handlingslammelse, eller som får dem til at overkontrollere andre personer.

Test dig selv:

Er du blandt de 15-20 % af befolkningen der er særlig sensitiv? Hvis du gerne vil finde frem til dette, kan du tage testen her

Klik på linket her for at se en video om særligt sensitive mennesker.

Du kan få gode råd, og læse meget mere om HSP ved at følge dette link: Psykiatrifonden.dk

Kilde: Sensitiv.dk/om_sensitivitet